Ladda ner ett en checklista för att utvärdera behovet av inbound marketing.

  • Det har skett en stor förändring i sättet  vi köper på. Det gäller inte bara privatpersoner utan även B2B. 
  • Det absolut viktigaste är att förstå att du behöver ha olika budskap beroende på var kunden finner sig i sin köpprocess. Det är därför viktigast att börja med förstå sina kunder.
  • Ställ frågor till dig själv såsom:
   Vem är det som är min målgrupp?
   Vad har min buyers persona för problem?
   Erbjuder vi en lösning på detta problem?
   Vilka kanaler söker han/hon efter information?
   Beroende på var han/hon är i köpprocessen, vad använder den för sök ord?
  • Fyll i dina uppgifter till höger för att ladda ner checklista gratis!